avrasya6_001.png

AVRASYA 6. ULUSLARARASI 
SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
9 - 10 TEMMUZ 2022
TBILISI - GURCISTAN

avrasya6_002.png

AVRASYA 6. ULUSLARARASI 
UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
9 - 10 TEMMUZ 2022
TBILISI - GURCISTAN

AVRASYA 4. ULUSLARARASI ''GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA SANAT SERÜVENİ'' KARMA SERGİ
9 - 10 TEMMUZ 2022
TBILISI - GURCISTAN