top of page

Kongremiz Doçentlik, Akademik Teşvik, Atama ve Yükselme kriterlerini karşılamaktadır. Türkiye'den katılım kotası % 45'tir.

Tüm çalışmalar iki kör hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilecektir. Bu sebeple çalışmaların son haftaya bırakılmaması önemlidir. İncelemesi yetişmeyen çalışmalara kongre programında yer verilmeyecektir.

bottom of page